Yeni Konya

Hazırlanıyor…

“Muammer Yüzbaşıoğlu, o dönemde ……. ………… Ekmekçi ile Varlık ve Türk Dili dergilerini sü­rekli okuduklarını, hatta yerel Yeni Konya, Ekekon ve Babalık gazetelerinde yazılar yazdıklarını anlat­mıştır.” (*)

(*) Metin Aksoy’un Gazetecinin Yaşamı kitabından….


Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ:

“….. 1. basın grubunu. Babalık yılları, 2. Ekekon ve yıllan 1935’te geliyor. Ekckon’la Konya dergisi; biri günlük gazete, diğeri aylık dergi olarak 1950’ye kadar Konya’nın basın-yayın ve fikir hayatını götürürler. Bu arada basılı, çıkan birçok gazete ve dergi var. Ama bu ikisi 15 yıl yaşayarak, önemli bir yer ediniyorlar kentimizin basın hayatında. 1950’lerden sonra “3. basın dalgası” geldi. 1949’da Yeni Konya ve 1950’de Yeni Meram’ın çıkmasıyla, Ekekon ve Konya dergisindeki kadrolar bu gazetelere geçerler. Yani bir bayrak yarışı gibi, bir ekol gibi…” (*)

(*) Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ ile Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Caner ARABACI sohbeti, aynı fakültenin araştırma görevlilerinden İbrahim TORUK tarafından deşifre edilmiştir. 1999.