Sekizinci Türk Dil Kurultayı 1957

Sekizinci Türk Dil Kurultayı, 1957 – Sayfa 78

Türk Dil Kurumu Yayınları, Sayı 172

Güzel Sanatlar Matbaası, Ankara 1958

TDK Sekizinci Türk Dil Kurultayı’nda (1957) Yayın Komisyonu Raporu’nun okunmasından sonra yaptığı bir konuşmadan…

MUAMMER YÜZBAŞIOĞLU – Söyleyeceklerim temenni mahiyetindedir. Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı dergiler, broşürler, kitaplar yalnız mütehassıslarca aranmaktadır, hepsi de donuktur. Devrimler çoğunluğa dayanırsa gerçekleşir. Herhalde çoğunluğu hesaba katmak lazım. Mesela öğrencilere cazip gelecek eserleri de ele almak lazımdır. Fakat Türk Dil Kurumu’nun yayınları okunmayan eserler arasından seçilir. Mesela; Nehcü’l Feradis’i kaç kişi okuyor. Basılmasın mı, hayır basılsın, ama az basılsın. O paradan artan ile de başka eser basılsın. Mesela “Türk Dili Dergisi Yayınları” adı altında eser bassak. Mesela Varlık Yayınları gibi. Hikâyeler, romanlar basıp gençliğe sunulamaz mı? Dil Kurumu yayınları yalnız mütehassıslara hitabeder durumdan çıkmalı. Kurum bize “dergiyi öğrencilere tavsiye edin” diyor. Biz de tavsiye ediyoruz. Çocuk içinde şiirden başka şey görmüyor. Onun için de bir daha almıyor. Öğrenciler için kitaplar yayınlanırsa daha cazip olur. Bu dileğimin yeni Yönetim Kurulu’na ulaştırılmasını Başkanlık Divanı’ndan rica edeceğim.