Gazetecinin Yaşamı

Gazetecinin Yaşamı / Ben Ekmekçi, Savaş Yılları, Mustafa Ekmekçi 1999

…………

Lise yıllarında sınıf arkadaşlarından biri Turgut Özal, yıllar sonra Türkiye’nin 8’inci Cumhurbaşkanı olur; ancak kendisiyle yıldızı hiç barışık değildir. Lise yıllarında Türkiye’deki Turancı milliyetçi ve muhafazakâr düşüncele­rin etkisinde kalan 152 (okul numarası) Mustafa, 1948’de  edebiyat kolundan iyi derece ile mezun olur. (Diploma No: 1548) Lise arkadaşı Muammer Yüzbaşıoğlu, o dönemde Turancıların yoğun etkisi altında kalma­larına karşın kendisinin ve Ekmekçi’nin hiçbir zaman ırkçı ve dinci  görüşleri savunmadığını; çağdaş yaşa­mın değerlerine özellikle önem verdiklerini; Konya Halkevi’ndeki  tüm etkinliklere katıldıklarını, kendi aralarında dans ettiklerini; Varlık ve Türk Dili dergilerini sü­rekli okuduklarını, hatta yerel Yeni Konya, Ekekon ve Babalık gazetelerinde yazılar yazdıklarını anlat­mıştır. Çalışkan ve iddialı bir öğrenci olmamasına karşın okumayı çok seven Ekmekçi, lisedeyken kütüphane­den en fazla kitap alıp okuyan öğrenci ödülü bile almıştır.

………………