Yazı / M. S. Onat-Konya’da On İki Yılın On İki Şairi 1949

Muvaffak Sami Onat, Ekekon, 1949

Muvaffak Sami Onat, “Konya’da On İki Yılın On İki Şairi” başlıklı yazısında İhsan Hınçer, Fuat Taner, Suat Yeşilyurt, Feyzi Halıcı, Muzaffer Esin, Celâl Çumralı, Celâlettin Kişmir, Mehmet Önder, Muammer Karabağlı, Sofu Tuğrul, Mahir Sınmaz, Fakir Usman gibi şairler üzerinde durmuştur.

Yazara göre Celâl Kişmir’de bedbinlik, nikbinlik, ölüm ve çocukluk hatıraları, Fakir Usman’ın şiirlerinde aşk ve gönül oyunları, Mahir Sınmaz’ınkilerde sosyal bünyenin eleştirisi, Sofu Tuğrul’da hüzün ve keder, Muammer Karabağlı’nınkilerde ise şiirde eda, derunî ahenk ve rahat söyleyiş ön plana çıkmıştır. Bütün şairler çok genç yaştadırlar ve ayrıca üniversite tahsillerini henüz tamamlamışlardır. Hepsi de son on iki yıl içinde Konya’nın edebiyat ve şiir dünyasında ağırlıklarını hissettirmişlerdir. (Onat, Mayıs-Haziran 1949: 1-2) (*)

(*) MUVAFFAK SAMİ ONAT’IN KONYA BASININDA YER ALAN ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A Research on Muvaffak Sami Onat’s Works in Konya Press

International Journal of Language Academy Volume 8 / 3 2020’de yayınlanan Mustafa ÖZCAN (Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi-Emekli)’nın, Gülsün Koçer (Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Erbakan Üniversitesi) ’in yukarıdaki çalışmasından alınmıştır.

————————————————————————————

Seyit KÜÇKBEZİRCİ:

“1935 yılında Ekekon isimli günlük bir gazete yayınlanmaya başlar. Babalık gazetesinin yaşlanan bir kısım yazarları köşelerine çekilirken. yeni yetişen genç bir kadro Babalık’tan sonraki ikinci oluşumu meydana getirirler: “Ekekon” oluşumunu… “Ekekon” gazetesi; kültür, fikir, sanat ve basın bayrağını 1950′ lere kadar taşıyacaktır. Bu gazetenin yayına girdiği dönemde Konya’da çok güzel bir ortam var. Halkevleri var. Halkevleri “Konya” dergisini yayınlar. Bu dergi define değerinde bir külliyat…” (*)

(*) Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ ile Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Caner ARABACI sohbeti, aynı fakültenin araştırma görevlilerinden İbrahim TORUK tarafından deşifre edilmiştir. 1999.