Bir Bulut Geçti

Bir Bulut Geçti, Muammer Karabağlı Şiir

Konya Yeni Kitap Matbaası 1949

Bir bulut geçti havadan;

Tohum, berekettir taşıdığı; belli.

Çıplak toprağına tarlaların,

Gölgesi teselli.

Kitaba adını veren şiiri Bir Bulut Geçti (el ile yapılan düzeltme o zaman matbaa ya da kendisi tarafından yapılmıştır):

Kitaptaki şiirler Varlık, İstanbul, Yaratış, Toprak ve Konya dergilerinde çıkmıştır.