Babalık

Hazırlanıyor…

“Muammer Yüzbaşıoğlu, o dönemde ……. ………… Ekmekçi ile Varlık ve Türk Dili dergilerini sü­rekli okuduklarını, hatta yerel Yeni Konya, Ekekon ve Babalık gazetelerinde yazılar yazdıklarını anlat­mıştır.” (*)

(*) Metin Aksoy’un Gazetecinin Yaşamı kitabından….

1910 yılında yayın hayatına başlayan Babalık Gazetesi zaman zaman kesintiye uğrasa da 1952 yılına kadar çıkmaya devam etmiştir. 1930’da Yusuf Mazhar’ın vefatından sonra gazetenin tüm yükünü eşi Nedime Hanım ve Sorumlu Müdür Afif Evren sırtlamıştır. 1952 yılında iktidardaki Demokrat Partinin gazeteye verilen resmi ilanları kesmesi üzerine zaten çok güç şartlarda çıkartılan gazetenin yayın hayatına son verildi. (*)

(*) Konya Yeni Gün, Yusuf Mazhar ve Babalık Gazetesi


Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ:

“…..Babalık 1950’ye kadar devam ediyor. Babalık Konya’nın en eski tarihe sahip gazetesi… 1920-1950 arasında bir çok gazete ve dergi çıkar ama Babalık kadrosu Konya’nın en önemli basın kadrosu…” (*)

(*) Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ ile Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Caner ARABACI sohbeti, aynı fakültenin araştırma görevlilerinden İbrahim TORUK tarafından deşifre edilmiştir. 1999.