Açıklamalı Atatürk Kaynakçası

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın, Türker Acaroğlu tarafından hazırlanan Açıklamalı Atatürk Kaynakçası 1. Cild’inde yapılan Atatürk’ü Anmak kitabının tanıtımı

ATATÜRK’Ü ANMAK (1971) 

İst. Erkek Lisesi Müdürü ve Yazın Öğretmeni Muammer Yüzbaşıoğlu‘nun (Doğ, 1927) yapıtı; Kendi yayını olarak, İstanbul’da Yörük Matbaası’nda basıldı (494 s., 20 lira.). Önsözünü, yazar, şu sözlerle tamamlıyor:

«Türk ulusunun bir bireyi olarak Atatürk üstüne bir kitap hazırlamakla bu görevimi yapmaya çalıştım.

Öte yandan, Atatürk’ü tanımak ve anlamak, tek koşuludur O’nu bilinçle sevmenin. Bu da O’nu okumak, incelemek ve araştırmakla gerçekleşir.

Binden çok kitap yazılmış Atatürk için. Biz, bir bileşim yapmayı, Atatürk’ü bir ölçüde bütün olarak tanıtmayı düşündük bu kitabımızda».

Atatürk’ün vasiyeti en başa alınmış: «Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden (Türk ulusu) ve bütün uygar insanlıktan dileğim şudur: Beni hatırlayınız…»

Kitabın metni 10 bölüme ayrılıyor: I. Yaşamı, II. Çeşitli Yönleri, III. Atatürk’ün Düşünceleri, IV. Türk Gençliğine Buyruğu, V. Onuncu Yıl Söylevi, VI. Gençliğin Andı, VII. Anılar, VIII. Şiirler, IX. Yabancılara Göre Atatürk, X. Kaynakça.